is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door het Committé revolutionair [...] aanvang nemende met [...] het begin der revolutie; dus van den 7 februarij 1795 tot den 23 junij 1796 ingesloten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ( 8o )

feren aan den Hove, en aldaar te kennen geven defomma, welke zij wegens meergemelde befwaarde goederen moeten furneren, en tevens verlof verzoeken om op de vafte goederen, daar onder beboerende, te mogen negoneeren de benodigde of te kort komende fomma, onder verband dier befwaarde goederen, als van vrij en alienabel goed.

En word over zulks bij dezen aan den Hove verleend authorifatie, om op zulk een verfoek, behoorlijk ingerigt, na fummiere cognitie, te geven de nodige qualificatie en permisfie tot negotiatie der gereq jireerde penningen, moetende als dan de daar van te formeerene Lands Obligatie als voren, worden gebrandmerkt, en blijven bij de bezitting der befwaarde goederen; ten einde bij overgave of relaxatie van deeze goederen aan den buccesfeur, mede te worden overhandigd.

. Art. at.

Waar mede en wanneer het fumisfement te doen.

Dat het fumisfement in deze Negotiatie zal moeten worden gedaan in goede gangbaare Gouden of Zilveren Munt, die gewoon is op 's Lands Comptoiren ontvangen te worden, zodanig, dat deze Honderdfte penning of het daar op resteerende tusfehen den n Maij en 6 Junij 1795 werde voldaan.

22. Dat de Ingezetenen voor dit laatfte of tweede Termijn zullen moeten furneren, en betalen op den voet en naar de berekening in dit Placaat vermeld.

23. Zodanig dat zulke Ingezetenen, die in hec gepasfeerde jaar het geheel hebben gefurneerd, egter nu zullen moeten fuppleeren voor het tweede Termijn, zo veel als volgers berekening van dit Placaat bevinden zullen te weinig betaald te hebben.

24. Dat de intresfen der Capitalen zullen ingaan met den

dag van het fumisfement. 0 ~ Art. 45.