is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 443 )

Blijvende wijders de provifioneele irmnvn-a?n« u« j gedagte Publicatie bepïald m vïtSld^h J'd6'W1? kracht en werking, tot tijd en w^Sr' dl'TetVIrÏ genwoordigend Lichaam nader zal zijn voorzien;

Diensvolgens gelast het voorn. Bewind', immuun des Ver tegenwoordigenden Lichaams, dat deze zal worden aSekon digd en aangeplakt, alomme waar zulks behoort g

In den Haag, den 24 December 1798.

Met vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid, (was geparapheerd) J. F. R. van H O O F F, Vt. (Onderjiond) Ter Ordonnantie van Hetzelve, (was getekend) C. G. H ü L T M A N.

ïii

PU-'