is toegevoegd aan uw favorieten.

De patriot in de eenzaamheid. Of Proeve van bespiegelingen, ter opwekkinge van vaderlands en vryheids-liefde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ fchcepryke rivieren , en de vrugtbaara ,, koornakkcrs , die ik . in myn vaderland „ zal aanschouwen. — Nimmer zal myn „ oog vermoeid worden met die te zien , „ wanneer ik overdenk , dat die al te zav men het gewrocht der vryheid zyn! — „ Ook zullen de hutten uwer eenvoudige „ landbewooneren , my oneindig fraaijer en „ bevalliger toeschynen , dan de trotsche „ paleizen der machtigste Monarchen: want,

daar heerscht vrede, vryheid en onschuld ; 3f hier — onrust, flaverny , en het bedrog „ van listige en geveinsde Hovelingen. —

Gelukkig vaderland! een pynigend, doch „ tevens aangenaam verlangen , doet my „ reikhalzen , om uwe vrye lucht nogmaals

in te ademen , en de geliefde grond , in • welke het koud gebeente myner /Vooroun deren rust, zo fpoedig mooglyk , te bej, treden".

Waaruit ontstaat deze hartelyke zucht? dit onmaatig verlangen ? — Is het' de gewoonte ? - of zyt gy het heilige en ingeschapen liefde voor het vaderland, welke, door de vryheid aangewakkerd, my aandringthetzelve boven alles te beminnen ?

o ja! het is voorzeker die bekoorlykq neiging van edeje en gevoelige harten

«rel»