is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stamhuis van oranje. 427

daar nog in eenen onbekenden kuil, alzo zy door de Spanjaards dermaate werden uitgefchud , dat men hen, daarna, onder de doo. den niet herkennen kon. Dus bleeven van de Kinderen van jan den Ouden flegts twee Zoonen over , willem de I en jan de Oude. willem de I, de Grondlegger onzer Vryheid, liet maurits en frederik hendrik na, de laatfte willem den II, en deeze willem den III , die kinderloos ftierf, en zyne goederen naliet aan zynen Neef, jan willrm friso , die zo ongelukkig aan den Moerdyk verdronk (bladz. 403) Maar jan de Oude was Vader van ernst casimir , Graaf van NasfauDiets, en deeze van hendrik casimir., die den gemelden verdronken jan willem friso ten Zoone hadt , welke laatfte Vader was van den Prinfe willem kaiicl hendrik friso , van wien wy thans fpreeken. Dus kunt Gy de afkomst ook van den tegenwoordigen

Erfftadhouder genoegzaam opmaaken.

Kort na de gemelde Staats-omwenteling, verlooren wy en onze Bondgenooten den velddag te Lafeld. Lowenthal belegerde daarop het onwinbaar gehouden Bergen op den Zoom. Na dat de Vorst van waldek , dus lang de Bevelhebber onzer benden, bedankt was, vertrouwde men de verdeediging dier fterke vesting aan den ouden Baron van cronstrom , en onder hem aan den wakkeren Prins van

hes-