is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 432 )

XIX.

Dat tot voorkoming van alle difpuiten en inconvenienten over de fcheidinge van Kley- en Woudlanden de verdeeling derzelver Landen gereguleert word, zo als die in het Placaat op het ftuk van Impofitien en Excyfen in deeze Provintie geëmaneert, onder de titul van Hoornbeesten en bezaayde Landen Articul 1, nopens de hooge en laage Quartieren van deeze Provintie is opgegeeven, en welke Limietfcheidinge aldus gefteld word: Dat van Schalkedam langs de Lauwers of Suurhuisterdyker weg, tot aan Gerksklooster na Dykhuizen aan de Nyefloot uit, tot aan het klein Uitland ten Oosten, Noorden en Noord-oosten voor hoog Quartier , en ten Zuid-oosten , West en Zuid-west voor laag Quartier gehouden word. Van 't klein Uitland Noordwaards aan de hooge Venne, en van daar naBuitenposter tille, langs de ordinaris diepte of Vaart na Collum, en voorts by de Heereweg af na Collumerlaan aan de Oost, Noord en Noord-oosterzyde hoog Quartier, en de West, Zuid en Zuid-westerzyde laag Quartier; van Collumerlaan de Zuidwyker dyk om, na Oldwolder zyl, voorts na Swemmerftek, de Marsfloot tot aan Dockum, van daar de Woudvaart tot Rinsmageest, de Murk tot aan Miedumer diept, al wat aan het Zuid of Zuid-oosten is laag Quartier, en aan het Noord-oost of Noord-west hoog Quartier; wel verftaande dat de Landen by Rinsmageester buuren, en die onder Buitenwiel behoren, leggende in,

om