is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden, voor het jaar 1793.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tyd van Maans doorgang door den Meridiaan. 93

(ter aflegging van den cirkel) en dan nog eenigen tyd nodig heeft, ter befchryving van dien boog, die, in de richting van den Aequator, de aanwa» is van regte Opklimming in 24 U. Indien dan de Maan in 24 U. een bepaald getal minuuten vertraagt, zal zy in een bepaald getal Uuren ook een evenredig gedeelte van dit getal vertraagen: zo eene plaats 3 U. Oostelyker ligt, zal de Maan, daar zynde, nog 3 Uuren moeten befteeden om op de plaats daar de Tafels voor berekend zyn te komen: en dus maar fi gedeelte van de vertraaging die voor 24 Uuren plaats heeft, vertraagd zyn: dus moet men 3? gedeelte van die •vertraging minder neemen, doch in tegendeel ,f gedeelte meerder, zo de plaats Westelyker ligt. Het is dit evenredig gedeelte dat in het Uur van den doorgang der Maan door den Meridiaan veranderd moet worden; afgetrokken namelyk, zo de plaats Oostelyker Jigt; bygevoegd, zo Westelyker.

Het is om deeze berekeningen voor den Zeeman gemaklyker te maaken, dat wy in de III. Kolom de Verfchillen der getalen van de tweede Kolom hebben bygevoegd: die verfchillen namelyk welke voortkomen wanneer men ieder getal van het naastvolgende aftrekt: want daar de Maan ieder dag later in den Meridiaan komt, is altoos het volgend getal grooter dan het voorgaande. Die verfchillen dan duiden de dagelykfche vertraging der Maan in haare komst tot den Meridiaan aan.

By voorbeeld: men vraagt hoe laat de Maan den 2 Maart 1790. te Batavia door den Meridiaan zal gaan.

Ver-