is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 433

d e

GODSDIENST dfu. SCHEURMA AKERS

onder de

GRIEKSCHE CHRISTENEN.

Het merkwaardig onderfcheid tusfehen dc geenen, welke, door de geheele waereld veripreid, den naam van Christenen draagen , is een der fterkfte bewijzen, dat 'cr eenmaal zulk een perfoon als j ez u s c n n i s t u s op aarde heeft verkeerd, dat hij gcflorven, opgeftaan en ten hemel is gevaaren; De meeste deezer verfchillcnde gezintheden Hemmen overeen omtrent de ftukken, die wcezenlijk ter zaligheid noodig zijn, hoewel zij elkander haaten cn bannen, om de onderhouding van bijzondere gewoonten en plegtigheden. Maar, is het mogelijk dat alle deeze Volken, zo wijd van een lööpende ten aanzien van de wijze Van hunnen Eerdienst en Kerktucht, terwijl zij elkander haaten, in hunne berigtcn, raakende de Euangclifche Gefchiedenis van jezus christus, zouden overeen ftemmen ? Geen Deïst leeft 'er in Europa, die 'er aan twijfelt, of 'er zulk een perfoon geweest zij als de bedrieger mahomet, cn dat hij ruim zeshonderd jaaren naa den dood van christus wierdt gebooren, En, nogthans, zijn, voor een GefchicdIII. deel. Ee kun.

SCHEURMAKERS

mder de

3RIEKENJ