is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

godsDlfïNST

der con-

GOAA-

ken, enz,

«

1

c c

f

\ t

c e C

418 GODSDIENSTIGE

vaardigen, om zijne gramfchap te bevredigen.

> Doch dit is 't niet alles. Want, indien er een andere God tusfchen beden koome, en een deel zijnerEerbetooninge vordere, moet diens eisch geenzins van de hand geweezen worden: zo dat de Godsdienftige aanbidder verpligt is, een veel grooter getal beelden te vervaardigen, dan hij in 't eerst ten oogmerke hadt.

'tls de bijzondere post van een'der Congoaanfche Gangas, of Priesters, deeze beelden te wijden, in de tegenwoordigheid van het geheele gezin, vrienden en buuren der godsdienftige aanbidders. Deeze plegtigheid is eenigzins geheimzinnig. De aanbidder is verpligt zich daar toe behoorlijk voor te bereiden, door eene afzondering van veertien dagen, in eene kleine hut, van palmhout gemaakt, en een diep ftilswijgen van negen dagen. Naa deeze /oorbereiding, begeeven zich de Ganga, le_ Aanbidder en een talrijke ftoet van menden en buuren na eene ruime vlak:e. Aldaar geplaatst zijnde rondom een 1 rommel, begint de Ganga uit te weilen in den lof van den Mokisfo ; waar naa e gantfche Vergadering danst, op het laan op den Trommel, ter eere des nieuwen Afgods. Aan het einde van den weeden of derden dag, begint de Duivel ogfchnnbjk den Godsdienftige te bezitten ti te bezielen. Vervolgens prevelt de 'anga eenige toepasfelijke gebeden, en

te-