is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

420 GODSDIENSTIGE

De

godsdienst

der con-

G0AA-

ken, enz.

vervoerd wordt tot zulke geestdrijvende? verrukkingen , en geweldige beweegingen, als de geheele Vergadering zich doen verbeelden, dat de Duivel hem waarlijk bezielt en in beweeging brengt. Dc looze kunfienaarijen van den Tovenaar, het ftaatelijk roeren van den Trommel, en de overmaatige lichaamsbeweegingen onder het danzen: dit alles voltooit de volkomene beroering van zijne reeds ontftelde harsfencn. En indien het waar zij, dat de toehciliging van deeze beelden, in't algemeen genomen , het gevolg is eener plegtige gelofte, in dagen van lichaamszukkclingc , in tegenfpocd of den afgeleefden ouderdom gedaan, wat is dan beter gefchikt ter uitwerkinge eener volkokomene bezeetenheid, en om den armen Geestdrijver in een volflagen dolleman te veranderen ? Maar, wat zullen wij zeggen van het Vuur, 't welk de perfoon, dus van den Duivel bezeeten, te lijve flaat, zonder daar van eenig ongemak te lijden? Het antwoord is klaarblijkelijk ; alles is bedrog en gaauwhandigheid, doch zo wel beleid , dat dc onkundige en onnaadenkende Negers daar door ligtelijk kunnen Dedroogen worden: even gelijk onze Voorvaders voormaals misleid wierden door de berugte Vuurproeven.

Geduurendc den tijd , dat de Neger in de magt des Duivels is, wordt hem ifgevraagd, onder welke flaatclijke veraligting hij voorneemens is zich zeiven :e ftellen. Zo dra hij hier omtrent zijne

mee-