is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

engel sc he

Kerk.

i

3 3

c

i i d

h

éi

440 GODSDIENSTIGE

eigendommen van hunne Geftigten ver■ vreemd, en zich fcbuldig gemaakt aan allerlei rooverijen en plonderingen , van welke hun nu rekenfchap wierdt afgevorderd. De Abt van Glqstmburij brak een huis open , waar in de zilveren kleinoo-

dien, tot zijn Klooster behoorcndc,bewaard wierden, en zondt ze vervolgens aan de muitelingen; hierom wierdt hij eerst gehangen , en daar naa gevierendeeld : de Regtcrs befchouwden deeze zijne handelwijze als eene misdaad van hoog verraid Dc Abten' van Reading cn Colchester deelden in het zelfde lot. En, in de'daad zo groot was het getal der Monniken er? andere laagcrc Geestlijken , die met dc koorde geftraft wierden , dat men zich niet hebbe te verwonderen , dat de Rausgezinden Koning henbrik als een bloedaorftigen dwingeland befchouwden. Want gelijk geen Paapist immer genade zal be' toonen aan een Proteftant, dus, om mij /an de woorden van den Heere stet-r :e bedienen, „ zal elk een, die een val, fchen Godsdienst bezit, haat toedraa, gen aan de zulken, dje van den waaren , Godsdienst belijdenis doen." Eigenaardig zou iemand denken , dat eeze ftrengheid des Konings tegen de ■lonniken hem zou bewoogen hebben om et oor te leenen aan eenige Hukken oor dc Hervormers Voprgeflagen; doch st tegendeel hier van gebeurde: hij hadt m vast befluit genomen om te vervol 19», ajlen, die de Pauslijke Qpperhoof-