is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 443

■de tc gchoorzaamcn: cn het gevolg was, dat hij opSmithfield wierdt verbrand,met omftandigheden van dc fchrikwekkcndfte wreedheid. Zijne jóngftc woorden waren : Niemand dan c ij r 1 s t u s ! niemand dan Christus]

In gevolge van de vernietiginge der Kloosters , ontving de Koning, kort daar naa, ccne vermeerdering van jaarlijkseh inkqomen van tweehonderdduizend ponden fterlings , boven cn behalven ccna groote menigte gemaakt zilverwerk; dat van de Abtdij van St. Edmonsburij bedroog alleen vijfduizend marken gouden zilver. Dit alles, cgtcr, verrijkte hem niet: want zijne eigen kwistagtigheid, gepaard met dc inhaalende fchraapzucht zijner Hovelingen , deedt hem deeze inkomften verfpillen, welke van veel diensts zouden hebben kunnen wTeczen, ter bevorderinge Van de opvoedinge der Jeugd, en de onderfteuningc van hoogbejaarden en zwakken.

Omtrent deezen tijd verwierf c k a n> M f. r verlof van den Koning, tot het afkondigen eencr Bekendmaakingc, bij welke eenen iegelijk, die zulks verkoos, dö Vrijheid wierdt gefchonken, om een Bijbel in zijn huis tc mogen hebben» 'sjaars te vöoren waren 'cr Engelfche Bijbels, op de incest -toegankelijke plaatzcn in de Kerken, voor het volk ten toon geleid, om hl dezelve te mogen leczen; doch thans mogten zij ze in hunne eigen gezinnen hebben.

Tot

De

E N O E lSC II E KE K IC.