is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk