is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33o J. T. van de WYNPERSSE

enhoven geeft deeze oorzaakcanleiding.dat de galblaas door eene bovenmatige uitzetting haare veer■kragt-verlieze, en dus verlamd zynde de dikkere gal plet kunne uitdryven; waar van wy ook in andere gevallen, by. voorbeeld in eene ophouding der pis in de blaas, voorbeelden hebben; gelyk gal.enus (» wel heeft aangemerkt.

7. ) Men kan dus ook by de genoemde oorzaaken voegen eene verlamming der galblaas- , galhdzcn en galleider. Dat deeze ook hier in aanmerking komt, begrypt men ligtelyk ; dewyl ter uitdryvinge der galle het fpieragtig vermogen dier deelen vereischt word , waar door deeze geprikkelt zich zamentrekken, en daar door den uitloop -van dat vocht bevorderen moeten.

8. ) Daar ook de waarneemingen van geloofwaardige Schryvers bevestigen , dat de galblaas zomtyds van eene buitengemoone grootte is (y) , ja .zelfs van swieten (2) in eene vrouwe, aan de geelzucht overleeden , gezien heeft, dat zich de galblaas tot aan den rand van het heupbeen uitttrekte; zoude dus zulk een geval onder de oorzaaken der geelziekte geene praats verdienen? _ Het komt my voor, dat men dat liever voor een gevolg van dè ophoudinge der galle, gal-

ilee-

(x~) Lib. V. de Loc. affect. Cap. uit.

(j) Zie GREDiNG /. c. pag. 140,/^ Brüning /. c.

pag. 112, fqq.

(z) L. e. pag. 107, fq.