is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 033

de galwegen zich krampagtig zamentrekken , en dus de gal opgehouden word , of, door de aandoening der lever-vaten in overvloed afgekleinst, zich in de maag uitftort, en in het bloed gebragt word. Daarenboven kan een groote galfteen. mogelyk door de braaking voortgedreeven worden, en de galblaas of galleider verftoppen.

12.) Met recht word ook de zwangerheid hier toe gebragt: dewyl die ziekte in zwangere vrouwen zomtyds aanwezig is; ja zelfs tot die hoogte komt, dat zich eene zwarte kleur vertoone. 4H De reeden hier van fchynt gemakkelyk te geeven, indien men in aanmerking neeme , dat door de uitzetting der bevruchte baarmoeder de darmen en galblaas zo wel, als de andere ingewanden des onderbuiks, gedrukt en zomtyds van hunne plaats verfchoven worden: waar uit of meer onmiddelyk, of door middel des kronkel - darms (intestinum colon), (welke, door opgehoudene en verharde drekftoffen en winden opgevult en uitgezet zynde, de galbuizen en galleider drukt en dus de uitlozing der galle in het gedarmte belet,) de geelzucht gebooren word; terwyl dit opgehouden vocht in de galblaas bederf ondergaat, waar uit dan de zwarte gal , (op dat ik my dus uitdrukke,) ontftaat. -~ Daarenboven kan de beleediging van het zenuwgeftel en den omloop des bloeds, welke men in de zwangerheid aantreft, aanleiding tot de gezegde ziekte geeven.

P 5 13.) Ui-