is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©nzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus, iaj vol azyn: en zy vulden een fpons met azyn, en»***, leiden ze op eenen yzop, en hielden het hem r-30< voor den mond.

HET YI. WOORD.

Toen nu Jezus den azyn genomen had, fprak Job. hy: het is volbragt. XIX' J0

HET VII. W O O R D.

En Jezus riep nog eens luide, en fprak: ^^r'x^m, ik beveel mynen geest in uwe handen. En als(j6> hy dat gezegd'had , neigde hy het hoofd, cnj»*. gaf den geest op. XIX- 3<

D E