is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BRAAKMIDDELEN. 425.

bordeu dezelve in eene keelontfteeking gebruikt, zo ook bouteille en tissot in het zydevvee. Glas zegt, dat door het verzuimen der braakmiddelen naderhand een zeer verzwakkende buikloop ontftond, waar door de uitwaasfeming belet werd.

De ontfteekingen der ingewanden, welke veeltyds by kraamvrouwen voorvallen, zyn haare oorzaak mede aan de eerfte wegen verfchuldigd, dewyl in deeze de afgangen veeltyds geftremd zyn, waarby nog komt , dat de kraamvloeden min of meer opgenomen kunnen worden, 't welk de ftof zeer veel in fcherpte doet toeneemen. Dit kan klaarblykelyk getoond worden in de openfnyding door hulme, naamlyk, dat wel de ingewanden, maar nooit de baarmoeder ontftooken was. Als mede uit het groot voordeel dat ligte braakmiddelen, buikzuiveringen en klisteeren, in 't behandelen dier ziekten ten gevolge hebben.

Dezelfde ontfteekingen komen ook by rot , Hymen wormkoortzen; en deezen vereifchen nog een veel fpoediger geneezing, om dat zy veel eer dan de voorige, die wel etteren, in bederf overgaan. Zelfs is het heete vuur in deeze gevallen bevonden, zonder dat de ontfteekingen zeer kennelyk geweest zyn. Wienholt de inflammatione occulta.

Daarom gaf h u x h a m in eene kwaadaartige keelontfteeking, maligna) braakmiddelen,welke ook van arluc aangepreezen worden. Recueil period. torn. 7. pag. 62. En dit dient ook voor de

an-