is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543 WAARNEEMINGEN,

fchap en eenvouwigheid ten hoogden in aanmerking dient genomen te worden.

Aangaande nu de oorzaak van dit vreeslyk onheil , zo is bekend, dat het door de beet word voortgeplant. Maar van waar koomt de eerfte hond dol te worden? Op deze vraag is van lange tyden herwaards zeer onvoldoende geantwoord. Zommigen dagten dat de hitte het deed, anderen wederom de koude, en anderen, meer waarfchynlyk, fchreeven het toe aan gebrek van drinken. Dog ten klaarden is ook gebleeken, dat geene van deze redenen voldoen konden. Want betreffende de al te groote warmte, zo ziet men daaglyks zyne honden in het heetst van den zomer nog de zon zoeken, daar in leggen rusten, flaapen, en veeltyds hygende van de al te groote warmte, zonder dat men nogthans ziet, dat daar op eenig ongemak koomt te volgen. Geen meerder nadeel ziet men gebeuren van een geflrenge koude, offchoon zommigen dier dieren door de onbarmhercigheid van hun meester in de felde vorst buiten huis worden gefloten. Maar wat aangaat het gebrek aan drinken, dat zoude, aangezien de hond nooit zweet, en echter een groot liefhebber is om zig te verhitten, zo door loopen, blaffen, met andere makkers te fpeelen, als in de zon te leggen, fchyn van reden kunnen hebben, aangezien door gebrek aan water zyne vogten door fterke verhitting ontdoken zouden kunnen worden, en aldus in zyn geftel, den

hond