is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEEMINGEN. 549

hond alleen eigen, zeer. byzondere kwaaien doen voortkomen. Maar daar ik nooit opgemerkt heb, dat een hond, door dorst te lyden, is dol geworden, zo heb ik in tegendeel veelmaalen dolle honden gezien, welken geheel geen gebrek aan water konden hebben, maar daar hetzelve in overvloed voorhanden en onder hun bereik was. Veele jaaren heb ik in een landlireek gewoond, alwaar niec zelden veele honden dol wierden, en nogthans twee ruime vlieten waren, voorzien met veel waterftoepen, en daar ze aldus elk oogenbltk gelegenheid hadden om te drinken. Men moet dan alle voorgaande gevoelens als zonder grond aanmerken en ais losfe gisfingen, om dat men de waare oorzaak niet konde penetreeren. Maar dit heb ik beitendig opgemerkt, (wat een ander ondervonden heefc weet ik niet,) dat de dolle hond byna altyd een hond en nooit een ceev is, en zo hec al in de laatfte mogt vallen, zo is ze tog van een hond gebeten ; het welk echter zeer zelden gebeurd, om dat een hond gemeenlyk het wyfje ontziet, ten zy dan geheel van kennis ontbloot, en tot de laatfte trap van dolheid gekomen zynde.

Ten tweeden zo vind men maar zeer weinig voorbeelden,dat gemeene huishonden dol worden; flegts hier en daar een fchoodiondje, dog zeer zelden.

Maar, ten derden, in de groote bulhonden ^ en nog meer in de honden van de jagt, en het allerMm 5 mees»