is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de GEELZUCHT. 537

Galenus neemt twee foorten van ontfteeking der lever aan, en wil dezelven door kentekenen bepaalen, het welk ook van veelen wordt aangenomen. De algemeene kentekenen van zulk eene ontfteeking zyn de volgende:

Is het bovenfte gedeelte van de Lever geïnflammeerd, zo is de pols fchielyk, maar niet vol noch hard, gelyk in alle andere foorten van ontfteekingen gewoonlyk plaats heeft; de pyn en benaauwdheid in de rechter zyde wordt, zo dikwyls als hec Diaphragma door het ademhaalen in beweeging gebragt wordt, vermeerdert; welke pyn zig tot in de keel uitftrekt: de Lyder heefteen drooge hoest, neiging tot braaken, en vomeert ook dikwyls; de tong en mond is droog en de dorst groot; de rechter zyde onder de ribben is zeer gefpannen, en door het aanmaken daarvan wordt de pyn erger ; ook kan de Lyder niec, zonder pyn , op de flinker zyde liggen, enz.

Wanneer in tegendeel het onderfte gedeelte van de Lever geïnflammeerd is , is het gevolglyk dac by de beweeging van hec middenrif de bovengenoemde kentekenen geene plaats konnen hebben: de Lyder worde niet geplaagd door den hoesc, maar moet echcer dikmaals vomeeren; de fpanning en benaauwdheid in de rechter zyde is groot , maar echter de pyn vry minder, en de Lyder kan zich ook zonder groote pyn vry beter omkeeren; de pols is, als boven, fchielyk maar niec vol, de Mm 4 tong