is toegevoegd aan je favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DERDE FRAGMENT. §.51. agt

zoo zou oneindig veel goeds, niet en in de plaats van hetzelve ziev veel kwaads ai ten voorfchyn komen.

4. Raaken wy by de befchouwingvan t geene in de Waereld gebeurt en God doet en befchikt, of niet doet maar toelaat, in twyffeling of het ook wel goed, wys en heilig zy? zoo is dat niet de fchuld van God ,maar het is onze fchuld.

5. O ver al het geene waarover wy in de befchikkingen, beftieringen, en toelatingen van God, niet op goede gronden en uit duidelyke begrippen kunnen oordeelen,.daarover moeten wy ons oordeel opfchorten, tot dat onze onkunde meer af- en onze kennis en kunde meer toeneemen.

6. Veeie zaaken, die de befchikkingen van God in deze Waereld raaken, en die ons in den beginne, by den eerjlcn opflag en van vooren befchouwt, vreemd, onverklaarbaar, aanftotelyk en als ftrydig met Gods volmaaktheden fchynen te zyn, zyn en worden door den tyd, van naderby en van agteren befchouwt, begrypelyk, duidelyk, opbeurend, en ten vollen harmonisch met Gods volmaaktheden bevonden. *

7. Trachten wy maar om te wasfen in de kennisfe Gods; wy kunnen verzekert zyn, dat wy hoe langer hoe meer van Gods wegen begrypen, en ftofie tot dankbaarheid en blydfchap vinden zullen.

8. In de waereld hebben, gelyk men zegt» zoo nietfl//«, ten minften de meeste zaaken twee

p 4 hand*