is toegevoegd aan je favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DERDE FRAGMENT. S-Sl-S3' *3S

gewichtige tegenwerping niet wordt gevonden, die 'er by den eerften opflag fchynt in opgeflooo ten te liggen. Te meer, terwyl het niet onmogelyk is, in de gezegdens en in de handelwyze van Jesus een ander oogpunt te ontdekken, waaruit dezelven kunnen worden befchouwd : en gronden uittevinden, waaruit zich zyn gezegde en gedrag laat verklaaren, en andere oogmerken te ontwaaren, dewelke hy daardoor heeft willen bereiken, en die hemelsbreedte verfchillen, zoo niet lynrecht overftaan tegen den fchyn, als of hy de dwaaling van de Dasmonen zoude hebben bevestigd* Laat ik dit nader kortelyk toonen*

§■ 52-

Wanneer men over eene gebeurtenis, over een gezegde of gedrag, gezond, redelyk en grondig wil oordeelen, zoo moet men die zaaken, niet cn nooit aan en op zich zeiven en in 't afgetrokkene, maar in alle haare individuele, locale, temporele, perfoneele en toevallige omftandigheden ' en betrekkingen, teffens de motiven en oogmerken gadeflaande, befchouwen!

Ik ben niet bedugt, dat men de waarheid van deeze-Helling ' die een moreel of zedenkundig Axioma is, zal in twyfel trekken, veel minder, dat men dezelve zal ontkennen. Ik zoude de demonftratie van deeze waarheid voor eene beleP s di"