is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 228 )

menfchen, aan zondaaren, alomme op elke bladzijde leze ik, dat God de liefde is, dat jesus, om geene andere reden, in de wereld is gekomen , dan om zondaaren zalig te maaken, en een Leeraar van den Godsdienst durft zelf niet gelooven, noch voor zich zei ven op de Godlijke liefde in christus vertrouwen , en hij maakt ook voor ande. r»n den weg moeilijk, pm tot God te gaan, hij heeft u, mijne waardfte filida ! van uwe zielsrust beroofd, hoe

kan ik, eenvouwig man, dit onderling vereffenen ? Ei

lieve ! mijn Heer! dus befloot eindelijk eusebius, die der woorden vol fcheen, en uit den overvloed van zijn hart fprak, zijne redenen, ei lieve! gij hebt beloofd, 'er iet yan te zullen zeggen, houdt uw woprd ééns, en fpreek ééns over dit onderwerp. — Ik beloofde dit aan den goeden eusebius, en hij fcheidde op deze belofte welgemoedigd van mij.

Te huis gekomen overdacht ik dit gantfche ftuk, en vergeleek 'er mede de ontmoeting, met mijnen buurman,

wear van Nommer 26. verflag geeft. . En waardfte

Lezer! — mijne ziel treurde in ftilte, tot mijnen God. —.

Wü leven in het uftdden van een volk, het welk zich beledigd zou houden, indien men huiverig was, om het een Christen Volk te noemen , de zoogenaamde heerfchende Kerk^ in ons land noemd zich hervormd, en met dit alles, het is niet enkel mijn buurman, die zich zeiven yoor geen gelcpvigen houdt, maar vrij algemeen onder alIe rangen en klasfen heerseht het heilloos ongeloof. —

Hoe dikwijls heeft mijn geest zich gekweld, als ik de raenfehen, dit openlijk van zich zeiven hoorde belijden, zoo zonder gevoel yan aandoening hoorde belijden , dat. zij zelfs 'er mede ingenomen fcheenen, als zij bekenden, ik ben maar een wereldsch mensch! anderen: Ik zal mij wel wachten, van te denken, dat ik een gelovige, ben, en foortgelijken.

Endezen, daar ik van fpreek, zijn nog zedige menfchen, die voor den godsdienst hoogachting heoben, en het Opperwezen eerbiedigen* want van openlijk losfe, ongods-

dien-