is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo Byzonderheden betreffende den

meer. Dit gcfchicdde dan ook, maar het vuur deed geene uitwerking.

Als de Koning van de Rus/en in zyn verfchanst Leger by Schweidnitz was ingeflootcn, deed hy alle nachten de tenten afbreeken, begaf zich zeiven op eene Battcry, en wachtte den morgen af onder den blooten Hemel. Ééns zat hy, in zynen Mantel in* gewikkeld , by 't vuur op den grond, en men zag heel duidelyk, dat hy moede was, en wat wilde flaapen. Een Soldaat van het Regiment van Wolfersdorf, die dit bemerkte, zeide tegen den Koning: Ik zal Uwe Majefteit een Hoofdkusfen maaken. Hoe

wilt gy dat beginnen? vraagde de Koning. De

Soldaat nam hier op zyn rantzcl, en lag dien zo, dat de Koning er het hoofd op kon leggen. Maar de Koning kon niet flaapen, floeg de oogen weder op, en fprak met den Soldaat over het dén en ander, over zyn Vaderland, zyne dienften enz. Deeze werd daar door viypostiger , en deed den Koning verfcheiden ftoute vraagen, die ook met de grootfte gemeenzaamheid beantwoord werden. Onderanderen viel tusfehen hun het volgend gefprek voor.

De Soldaat. Als Uwe Majefteit ééns gevangen genomen wierd , hoe moest gy u dan losfen, gy zyt toch een Koning.

De