is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER' VO ORNAAMSTE ZAAEEN. S>7

Henegouwen, wanneer dat huis in Hólland begon te regeeren , Hj» 471. a.

Hercules, zijne beroemde daaden bewijzen dat Griekenland in zijnen tijd nog barbaarsch was, IIL 119 Herders, zeeden eri wetten van zodanige volkeren, welke een herderlijk leven leiden, IL 218, 219 Heredes fui , wie zij waren, 1 III. 300. Onderfcheid tusfchen de fui heredes, en de heredes fui, ibid. o.

Heribannum. Zie ban. Herftelling , het is belaglijk, dat men de herftellingen van de burgerwet tegen den affland van de kroon Zou willen inroepen , III. 26A Hertogen , waar iri zij verfchilden van de Graaven. Hun werk, IV. 73 , 74. Uit Welken Ham de hertogen genomen werden , IV. 82. Hunne voorrechten , ibid. Hiërarchie , waarom Luther dezelve in de kerk wilde behouden, en Calvinus niet, III. 92

Himilcon, een Carthagisch Zeeman , zijne reifen. Zijne volkplantingen , II. 457. Hij zet zijn fchip op ftrand, om

: de Romeinen den weg naar

■ i Engeland niet te leeren, II.

458

Historie. Zie Cefchiedenis.

Hóbbes, zijne dwaaling omtrent de eerfte begeerte van den mensch,I. 16. Zijn fysthema,

III. 277, z. Hoeren, maaken te Venetië de

grootfte verteeringen, 1.302. Corinthen was de kweekfchool van dezelve, II. 424. . Zijn derzelver kinderen vol. gens het recht der natuur verpligt om voor haar onderhoud te zorgen , III. 212 , 213 Hofrechten , wat dezelve zijn,

IV. 263. J. Holland, eene vereenigde republiek, I. 382. Korte befchrijving van deszelfs Staatsgeftel, ibid. c. Waarom in de regeering van de Hollandfche fteeden de leeden van de vroedfehap voor hun leeven worden aangefteld, en de burgemeesteren en fcheepenen jaarlijks veranderd, I. 161. v. Word aangemerkc als eene eeuwigduurende republiek, I. 384. Zij is veel volmaakter dan de republiek van Duitschland ,1. 388. Of hier de eene provintie zonder toeftemming van de andere verbonden kan maaken, I. 389. .Zie ook ibid. h.

5 1 Hes