is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE ZAAKEN. 23 r

565. Welke op zodanige misdaaden, die de algemeene veiligheid verftooren, I.

566. In het ftraffen van misdaaden moet men altijd de handhaving van de goede orde beoogen , I. 592. Men moet geene zodanige ftraffen oeffenen , welke de .eerbaarheid fchendcn, ibid. Men moet zig van dezelve bedienen, om de misdaaden te beletten , maar niet om de oude gewoonten van een volk te veranderen , II. 276. Welke ftraffen de Romeinfche wetten op den •ongehuwden Staat gefield hebben , III. 45. De ftraffen volgens de wetten der Barbaaren beftonden meest in geldboeten, dus had men daar geene Amptenaaren nodig , om de misdaaden te vervolgen, III. 501. Hoe het bykwam, dat men in Germanie zo veele geldboeten had, terwyl die volkeren zo arm waren, IV. 8 2

Straffen van boetvaerdigbeid, regels van gezond verftand, welke men in het oog moet houden, wanneer men aan zig zelve, of aan andere zodanige ftraffen oplegt , III.

106

Strafoeffenitigen, hoe zig een

wetgeever in gematigde regeeringsvormeu daaromtrent gedragen moet, I. 259 en volg. Vermeerdering van ftrafoeffeningen kondigt eene op handen zijnde Staatsomwenteling aan, I. 260.Bij welke gelegenheid de ftraf van het radbraaken is uitgevonden. Waarom dezelve geene uitwerking deed, I. 264. Struikrovers en moordenaars moeten niet op gelijke wijze geftraft worden, I. 282. Wat ftrafoeffeningen zijn, en op welke foorten van misdaaden zij werkftellig moeten gemaakt worden, I. 560 en volg. Met welk eene gematigdheid men zig van dezelve in republieken moet bedienen, redenen van het gevaar van derzelver veelvuldigheid, en geftrengheid , I. 599. en volg. Strafoeffeningen hebben geen vermogen tot het invoeren en onderhouden van de zeeden, II. 283

Subftitutie. Zie Onderfchikking.

Suez , magtige fom, welke het koningsfchip van daar naar Arabie overbrengt, II. 471

Sujonen, eene natie onder de Germaniërs. Waarom deeze onder de eenhoofdige regee ring leefden, I. 303

P 4 Sid-