De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen was, openbaar gemaakt door het euangeli: of De eindelyke gelukzaligheid aller menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar