is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over den aard, het verval, en herstel, der wissel-bank, te Amsteldam.. [3000]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISSELBANK VAN AMSTELDAM. 07

ic Stad zelve moet gedekt worden. Zoodra deze guarantie, onder de nodige voorzorgen bij onverhoopte faillisiementen der Guarandeurs, bepaald was* zou men eene voordeelige Geld-negotiatie kunnen openen, geëvenredigd naar de benodigde fom , met eene jaarlfkfche aflosfing bij looting, tot den bepaalden tijd toe, waarin dé geheeleNegotiatie zoude moeten aflopen; terwijl ook de Guarandeurs j in evenredigheid der aflosfing , van hunne guarantie zouden ontflagen worden. Aan deze Guarandeurs, indien zij deel namen in de Negotiatie, of ook aan andere Geldfchieters , zouden Obligatiën kunnen worden afgegeven in Bank-geld tot pari, welken zij, bij den tijd der looting of aflosfing, voor den prijs van ten minflxn 104 pro Cento Kas geld zouden kunnen ontvangen. De interesfen en praemien der Negotiatie zouden te vinden zijn uit de interesfen der beleende Effecten , die thands in de Bank voor handen zijn, uit eene verhooging van het Partij-geld, Zegel op de Wisfelbank-briefjens, bezuiniging van uitgaven enz.,welkebuitengewooftebelastingen, bij dé aflosfing der Negotiatie , zouden moeten opgeheven worden. De aflosfing, eindelijk , zelve zou moeten gevonden worden uit zeker maatig montant, hetgeen de Stad jaarlijks aan de Bank zoude moeten uitkeeren , en uit de eindelijke' verkoop van dieEfFeéten zeiven, die als beleening bij de Bank berusten: terwijl de Stad, en G al.