is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

1755.

De Saxifche benden Wi r.lrn in Pruhfilcben dien.sc genomen.

Het Leger trekt uit lïohemen te mg.

den na Warfchau, met zyne twee Zoonert eii zynen Staatsdienaar.

Het Saxifche Leger , dat zich had overgegeven, beftond in zeventienduizend koppen; het gefchut, dat men veroverde, bedroeg meer dan tachtig ftukken. De Koning verdeelde dit krygs» volk, en maakte 'er twintig nieuwe bataillons Voetvolk uit; maar hy beging den misdag van 'er geenen van zyne eigene onderdaanen mede te vermengen, uitgezonderd de Bevelhebberen, welken allen uit zyne Staaten waren. Deeze misdag had in het vervolg invloed op het weinige nut, dat men van deeze Regimenten trok, en op de Hechte dienfr.cn, welken zy deeden.

Na de overgaaf der Saxifchen, keerde de Koning weder na Bohemen , om zyn Leger vandaar te doen trekken. De Maarfchalk Keith verliet den vyfentwintigften de legerplaats by Lowofitz, en week te rug na Linay, zonder door den vyand gevolgd te worden. Het Regiment van Itzcnplitz, welk eene waadbaare plaats der Elve by het dorp Solefel bewaarde, werd, in denzelfden nacht, aangegreepen, maar verdedigde zich zo weldat het, niet vergenoegd met den vyand te hebben afgeflagen, nog eenig volk van denzelven tot krygsvangenen maakte. Van Linay vervolgde het Leger gerustlyk zynen tocht over Nollendorf, Schonwalde, en Gishubel, en kwam den dertigften in Saxen: de Koning deed het zich nederdaan in de dorpen tusfehen Pirna en de Boheemfche grenzen.

Op