is toegevoegd aan je favorieten.

Jaargetyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mi n k r v s t. i9i

deeze , geheel open cn blootgefteld aan zyn hcvigfie woede, die door de geheele korenzee voortrolt, verkeert eensklaps in eene wydgolvende vlakte , die vruchteloos wegkrimpt, om het aangrypende geweld van den ftorm te ontwykcn, waardoor zy in de lucht opgeheven, of als nutteloos kaf gefpild wordt. Somtyds daalt ook een ftortregen, van den zwarten horizon afgefchcurd, met brcede plasfen, in een' aanhoudenden vloed, naar beneden. Nog geduurig weeft het gemengde onweêr zyn ysfelyk donker boven de hoofden famen ; nog geduurig verdiept zich de overftrooming , tot alle dc omringende velden , als eene vlakte, in de morsfige golven verdronken liggen. Eensklaps zwellen de grachten ; dc weiden zwemmen; ontelbaare troebele ftroomen bruifchen geweldig van de heuvelen, cn doen den vloed verre boven zyne boorden ryzen, dat voor zyn aandruifchend getyde fchaapen, runderen , koornfehuuren, hutten en herders, onder eikanderen, naar beneden ftorten. Alles wat de winden nog gcfpaard hadden, de ryke hoop en de\vel~ N 2