is toegevoegd aan je favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f)S^ GEBEBEN VOOR

?H. Lanrentius, * Alle heilige Martelaars, H. Grcgorhis, w H. Ambrofius, °* H. Augustinus, o H. Hieronimus , °. Alle heilige Bisfchoppenen Belijders ' 8* Alle heilige Leeraars, L~ Alle heilige Priefter cn Levieten, ' & Alle heilige Monniken en Eremieten g. H. Maria Magdalena, H. Catharina , ~ H. Barbara , FT Alle heilige Maagden en Weduwen, ? ,Alle Gods geliefde Heiligen, J . Wees genadig, fpaar hen, Heere. '\ Wees genadig, verhoor ons voor hun, Heere.

Van alle kwaad, verlos hen, Heere. Van uwe gramfchap, •) Van de geftrengheid uwer rechtvaar- L,

digheid, < Van de langduurende pijnen, 5Van den knaagenden Worm des ge- 1/3

weetens, ig1 Van het ijsfelijke vuur, 6 Van langduurige droefheid, Van de onverdraaglijke koude, 3 Van de verfehrikkende duifternisfen, -° Van het fcbroomelijke wecnen enj i ■ k'aagcn, Voorf