is toegevoegd aan uw favorieten.

Merkwaardige levensgevallen van Olaudah Equiano of Gustavus Vassa, den Afrikaan, door hem zelven beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 Levensgevallen van

konde, ter oorzaak van de duisternis; en wij niet wisten waar heen ons te begeeven ; dewijl wij, daar te boven , overreed waren, dat de boot niet door de brandingen konde koomen — beflooten wij alle , ons op het drooge gedeelte van het fchip te onthouden, en in vertrouwen op G o d , het daglicht te verbeiden , wanneer wij beter zouden zien, wat te beginnen.

Ik raadde toen , den boot gereed te maaken tegen den morgenftond. Eenigen van ons, floegen daar toe handen aan 't werk; doch anderen gaven alle zorg voor fchip en leven op, en vielen aan het drinken. Er was een ftuk uit den bodem van onzen boot, bijkans twee voet lang; en wij hadden geene ftoffen, om dit gebrek te herfteÏÏen. Dan de noodzaak de moeder der uitvinding zijnde , nam ik eenig pompleder , en fpijkerde het over de fcheur, cn fmcerde het digt met talk. Dus voorbereid, wachtten wij , in de uiterfte beklemdheid en angst, het daglicht af, terwijl elke minuut ons bijna een uur fcheen te zijn. Eindelijk begroette het onze verlangende oogen. En de goede Voorzienigheid deed deszelfs aankoomst verzeld gaan, met gunstige omftandigheden ; want de golven gingen minder hoog ; en het eerste, dat wij tot troost van onze bezwijkende harten zagen, was een klein eilandje, orh'trent vijf of zes mijlen van ons af. Doch daar tegen deed zich weder eene zwaarigheid op : er was geen diepte van water genoeg, om onzen boot. over de banken heen te krijgen. Dit bragt

ons