is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch van zijne zwakke zijde beschouwd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e

goed bloed.

„ "jllT et is eeil goed mensch ; — 't is de goed» aartigheid zelve; — hij laat zich trappen; — „ men kan met hem doen wat men wil; — hij „ moeid geen mensch"; — louter Loffpraaken op zeker Charaéter* 't welk door eenigen ten minften voor zeer onverfchillig in de zedelijke waereld gehouden word} en 't welk in een Roman, of op het Tooneel, doorgaans, onder de goede

rollen komt te ftaan. Maar, is het dan niet

mogelijk, door de verwaarloozing van zijn pligt, even zo wel te misdoen, als door eene overmaatige flipt- of ftrengheid? wanneer deze dadelijk nadeel doet; dan veroorzaakt geene, teri ] minflen met de tijd^ zeker berouw, klagt en on) dank. Om een werklijk goed Man te zijn, moe!: men het, menigmaal, in de oogen en naar 't getuigenis van zekere menfchen, niet willen zijn. Traagheid en onverftand vormen eigentlijk den Zwakken, die wij hier fchetzen.

Handelt die Man wél, welke zich, zonder zich, zo veel hem vrijflaat, daar tegen te verzetten; eenige voorrechten van zijn ampt, een gedeelte van zijn bezoldinge, enz. verminderen, of dat, zich zelfs wel in 't geheel onttrekken laat? misfchien heeft hij, bij eigen aanzienlijke goe¥ % deren