is toegevoegd aan je favorieten.

De historie der jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd. Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 HISTORIE

Bvn. Montpclier was toen vol van Mahomedaanen, °*jK- van Grieken, van Christenen, en van Jooden, Hooïdst 't welk doet zien,dat deeze Stad ten dien tyde een grooten handel hadt met de verst afgelegen Volken. In de nabuurfchap was Lunel, waar de Heilige Vergadering de Wet nacht en dag beftudeerde; Mefchullam, die voorzitter in deeze vergadering was , hadt vyf Zoonen , allen zeer fchrander, en waar van de een, door en door bedreeven in de ftudie van den Thalmud, dikwyls vastede. De vreemdelingen, die daar kwamen ftudeeren, werden 'er gevoed. Beaucaire hadt ook zyne Hoogleeraaren, waar van de een met naame Abraham , uit zyn zak aan zes arme Scholieren verfchafte al wat zy noodig hadden, uit vreeze, dat de ellende de aandacht van hunnen geest mogt ftooren. Eindelyk daar waren in de twaalfde eeuw Synagogen te Arles, tc Marfeille , en niet alleen in de Steden, maar zelfs in de groote Dorpen. De Schryver eindigt met Parys, waar Lodewyk regeerde; aldaar was ook een vergadering;, zeer verknocht aan de Wet, en zeer liefdaadig: want zy ontving alle Jooden, die daar kwamen, als broeders.

TWEE-