is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joo De LOF der BATAVIEREN, Wij» door geheel Euroop befaamd,

Wij zijn het, die een trouw doen blijken* Die aller Volkren deugd bcfehaamt,

En die wij doen met luifter prijken. Al wat de nijvre kunst hier wrocht, Voldoet: hoe duur 't ook zij gekocht

't Voldoet, en heeft in zich de waarde. De kooper ziet niets flccht bereid, Noch word door valfchen glans misleid;

Bedrog, dat nooit een Gauler fpaarde.

Zeg, welk een arbeid is ons vremd; In welk een kunst zijn we onbedreven?

Schoon Mars de Koopvorftinne ftremt, Kan hij haar wel den doodlleck geven ?

Neen, neen, dat gansch Europa vrij

Om Batoos Kroost verwonderd zij: 't Land is te klein om ons te voeden,

Maar fchaft in 't nijpen van den nood

Aan al de Nagebuuren brood, Als Krijg en Borger bij hun woeden.

Ont-