is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oude Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23t h 15 t eerste boek

Hoofdfl. met SAÜL, op het dak. — Den volgenden morvs'^sló £en vroe£' Ir,et ntt aanDreken van den dageraad, riep SAMuëL saul, die op het dak fliep, fla op, zeide \v],dat ik u gaan late .'saul ftondt op , en zij gingen heiden, hij en SAMUëL, de ftad uit. j,7< — Toen zij nu, aan het einde der ftad, afgingen, zeide SAMUëL tegen saul: ,v Gebied den „ knecht, dat hij wat voor uitgaat," (zoo als hij dan deedt,) „ maar blijf zelf hier ftaan, dan zal ik u Gods bevel doen hooren."

10. SAMÜëL zalft paul eerst htimlijk, daar na ia 't openbaar tot Koning. — Schoon hij niet terjlond door allen erkend wordt.

Hoofdfl. Toen nam SAMUëL eene oliekruik, die hij op *• zijn hoofd uitgoot, en hem kusfende, zeide hij: W" X' „ Zeker, jehova neeft u tot eenen Vorst, over a< „ zijn erfvolk, gezalfd. — Wanneer gij heden „ van mij weggaat, zult gij, bij kachels graf, „ op de grenzen van Benjamin te Zelzah, twee „ mannen ontmoeten , die u berichten zullen, „ dat de ezelinnen, om welken te zoeken, gij „ uitgegaan waart, gevonden zijn, dat uw va„ der zich derhalven niet meer om de ezelinnen, ,, maar om ulieden, bekommerd maakt, en raad„ pleegt, wat hij om zijnen zoon doen zal. — 3. „ Wanneer gij, van daar verder voortgaande, „ aan den Terpentijnboom Tabor komt , dan ,, zullen u daar weder drie mannen ontmoeten, „ die , ter verrichting van den Godsdienst, naa „ Gods huis gaan; de één met drie bokjens, de

twee-