is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 DE APOSTELEN, ALS LEERAARS

fchatbare wanbeprippen, op; maar zij predikten ook waarheden, die vlak indruisden tegen de wenfchen van hun zinlijk, van hun eerzugtig en bedorven hart. Op het fterkfte gehegt aan al het aardfche, leerden zij egter aanhoudend, dat men, om de eer van God, des noods, alles moest verlaten, alles moest veragten; en ftaafden alle die ftrenge en gro- i , te beginzelen, door hun eigen voorbeeld. Thans ontzeiden zij, gewillig, alles, zelfs de I bevrediging van hunne lieffle begeerten. Den hang tot wraakzugt, voor heen, hun geliefkoosd zwak, beftreden zij bij anderen na- J druklijk, terwijl zij 'er naderhand, bij zig zeiven, geen fpoor van lieten blijken. Waar van daan doch, dat zinlijke, eigenbatige menfchen, voor heen, zo zeer aan hunne lage ; driften verflaafd, eensklaps, bij zig zeiven i en bij anderen zo zeer aandringen, op een § zodanig famenftel van zedekundige waarhe- y den, dat hunne eigenliefde op het fterkfte c fchokte, en ganschlijk indruisde tegen hunne < meest geliefkoosde fmaken en begeerten f Ver- j ( klaart ons, zo gij kunt, M. V. dit zonder- \ ling verfchijnzel; ontknoopt ons dit duifter \ raadzel! Of gelooft met ons in ene boven- \ natuurlijke tusfchenkomst! Eerbiedigt hier de i 11 vervulling van dat woord van onzen Ver- c losfer: Ik zal den Geest zenden, die zal u o in alle waarheid leiden! En erkent zo de ji

uit-