is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN CHRISTELIJKEN GODSDIENST. 8>

Na dit te hebben opgemerkt, is 't klaar, dat wij, naar onze menschlijke manier van bevatten, waar door wij de dingen altoos ftukswijze befchouwen, en van de gedeelten voortgaan tot de bevatting van ?t geheel, bij de befchouwing van God, dus ook de godlijke Volmaaktheden de eene na de. andere befchouwen, en dezelven in onze gedachten meer of min van eikanderen fcheiden. Hier van daan de zo bekende verdee* ling der godlijke Volmaaktheden, in zodanigen, die mededeelbaar, en in anderen, die onmededeelbaar zijn. Alle die Volkomenheden in God, die onmidlijk voortvloeien uit Zijn noodzaaklijk en onafhankelijk be« ftaan; deze zijn vojftrekt onmededeelbaar, en kunnen dus nimmer overgaan in eenigerhande fchepzel; want alle fchepzelen beftaan geheel toevajlig, alleen door de kracht van den Schepper. En tot deze Volmaaktheden rekenen wij de Onafhankelijkheid, de Eeu» wigheid, en de volftrekte Volmaaktheid der godlijke Natuur, Daarentegen tot die Volkomenheden in God, die aan het fchepzel kunnen medegedeeld worden, of daar in kunnen overgaan, daar toe rekenen wij alle die Volmaaktheden, die voortwellen uit de geestJijkheid der godlijke Natuur, en, die gevolglijk in verband ftaan met, het godlijk Verdand, en met den godlijken Wille, IngeF § volge