is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over de gewigtigste gebeurtenissen, uit het leven van Jesus Christus, gewoonlijk genoemd evangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 »E VERSCHRIKLIJKE GEVOLGEN

tegengefteld beminnelijk beeld van den liefdevolJen Verlosfer. — Wacht u met alle macht tegen 't onvoorzichtig involgen van eenigerhande ftrifbaare neiging, die, 't zij dezelve van *t goud of van 't vermaak, van 't belang of van de eer begint, de zaaden van haat en verbittering, hoe diep ook in de ziel verfchoolen, zo ligt ontwikkelt, en dezelve tot de vergiftigde planten van allerlei gruwlen en van allerlei elenden doet ontfpruiten. — Legt u vervolgends met allen ernst toe op de kennis van uwe eigen gebreken; dit zal natuurlijk uwen toorn te rug houden of bedwingen, en de eerfte vonken van haat en verbittering uitblusfchen, als zij gereed ftaan om in uwe harten te ontvlammen. — Gewent u, om de dwaasheden en de misdaaden van uwe natuurgenooten altoos meer met een oog van droefheid en mededoogen, dan met dat van haat en verbittering te befchouwen. — Verwijdert u zo veel mooglijk van alle die plaatfen of perfoonen, van alle die gedachten en befchouwingen die uwe vijandige hartstochten ligtlijk zouden kunnen gaande maaken. En voelt gij de eerfte opwelling tot deze verachtelijke drift; dan, dan vooral is 't tijd, om al uwen ernst te verdubbelen, en u aan deze gegeeven aanwijzingen gemoedelijk te herinneren; dan vooral is 't tijd, om, onder 't eerbiedigst opzien tot God, een gemoedelijk gebruik te maaken van den welmeenenden raad u hier gegeeven; zo gefchikt, om

uw