is toegevoegd aan uw favorieten.

Vriendenzangen, aan de deugd gewyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H3 )

Een donkre nevel mag, voor u, haar fchoonheid dekken,

Gy kunt door uw gemor die fchoonheên niet bevlekken:

Het roosje, al hangt 'er ook het fpinuenweeffel voor,

Elyft echter altoos fchoon: haar fchoonheid fchynt daar dóór.

De zon verduistert niet, noch mist iets van haar' luister,

Al ziet de blinde mol niets, dan een aklig duister.

Kruip, als de blinde mol, vry in het duister heen,

En klaag dat nooit de zon aan 's hemels transfen fcheen;

Vertreed de roozen, die op uwe wegen bloeien,

En mor dat op uw paen geen fchoone bloemtjes groeien;

Droom, zelfs in voorfpoed, fteeds van rampen en elend',

En fchrei, omdat uw hart geen vreugd hier heeft gekend;

Ik zie, met dankbaarheid, de zonneftraalen glimmen,

En klaag niet, fchoon de zon ook zinke in de avondkimmen;

Ik pluk, waar roosjes zyn, blymoedig roosjes af;

Ik zegen dan de hand, die my die bloemtjes gaf,

H En