is toegevoegd aan uw favorieten.

Aristus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 ZAMEN SP RAAK OVER CD»

rjen regeren door eene byzondere voorzienigheid — waaruit bewyst gy, dat God hierdoor vermoeid wordt* indien God met moeke iets verricht, dan kan Hy de wereld niet gefchapen hebben; want dan zou Hy zyne rust niet gefloord hebben door met moeite eene wereld te fcheppen: waaruit weet Mynheer derhalven , dat God vermoeid wordt door zyn werk ? ——• gy befluit dit alteen daaruit, om dat wy

van ons werken vermoeid worden — maar

nu is de vraag, grypt dit ook by God plaats?

■ dit kan Mynheer immers nooit be*

wyzen !

L. Dit fpreekt van zelf Mynheer, alle werk

verenderftelt vermoejenis dit is een alge»

meene regel..

D. Verfchoon my,, Mynheer; by de menfchen gaat dit vry algemeen door; doch waarvan daan kunt dit? om dat onze krachten eindig zyn; maar Gods krachten zyn oneindig, en des volgt daaruit reeds dit: Hy is voor geen vermoejen vatbaar: daar en boven,er zyn zelfs verrichtingen onder de menfchen,die zo zeer niet vermoejen, als wel vermaakeu; van dien

fart zyn veele uitfpanningen 't is wel

waar, men zou misfehien. van alle uitfpanningen kunnen zeggen, dat zy althans door den tyd vermoejen; doch dit fpruit wederom enkel en glleen uit onze eindigheid voord: wy kunnen

het