is toegevoegd aan uw favorieten.

Aristus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ H ZYNE WERKEN. 21?

het niet uithouden —*— intusfchen volgt uit myne aanmerking zelfs dit, dat, al greep er eenige vennoejing in God plaats , dan nog het vermaak tegen die moeite zou kunnen op.

weegen , even gelyk by den mensch ■ •

vooral zou alsdan in aanmerking komen dat het grootst vermaak van een rechtgeaart mensch is wél re doen, al is het met eenige moeite gepaard.

L. Ja maar , Dominé ! dat vermaak zal de verftandigfte mensch altoos met de minde moeite zoeken, en des God ook.

D. Juist Mynheer! maar daarom, indien er eenige moeite mede gepaard moet gaan , zal men zich die getroosten , om het vermaak niet te derven —■—— derhalven, al ging het wereld* beftuur in God met eenige moeite gepaard, dan nog zou God daarom het vermaak niet willen misfen van door zyne byzondere voorzienigheid zyne redelvke fchepfelen wél te doen —: behalven dat -— alle moeite valt alleen in eindige wezens moet gy nu niet erkennen,

Mynheer, dat uwe eerfte zwaarigheid van geene kracht hoegenaamd is ?

L. Ik heb reeds in den beginne gezegd , Dominé, dat ik geen Godgeleerde ben,en des ook met geen opzet die Theologifche ftukken heb nagegaan ; ware dit gefchied , zou ik misfehien uwe oplosfing voor onvoldoende moeten houP 2 den;