is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in den godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&2q over de geschiedenissen van het

in het vervolg jehu , tot Koning van Is. j-ael, en eliza toe Propheet in zyne plaets. De heer voegde er nog by , dat hy , elia , de eenigfte niet waere , die den eenigen Gud aenkleevde , naerdien er nog 7000 in Israël waeren , die den Baal geene hulde deeden. elia heeft ook dit bevel gehoorzaemt ; hy begav zich naer de woestyne van Damascus , en zalvde hazael , tot Koning van Syrien , voor zo ver hy dien man ontmoetende , by zich zeiven dacht 5 daer zie ik den aenftaenden Koning van Syrien ,• onder den weg ontmoette hy eliza , welken hy de Prophetifche bediening opdroeg , en die hem gereedelyk volgde ; naderhand heeft hy jehu, tot Koning van Israël gezalvt , niet in eigen perfoon , maer door euza 2 Kon. IX: 1-10.

§.

Dan, eer wy de gefchiedenis van den grauwzaemen achab , en van den Propheet elia vervolgen, moeten wy , tot het Koningryk van Juda , wederkeeren , het welk thans in handen was van josaphat,

In het 4.4e jaer van achabs regeering , over de X ftammen , had josaphat ten Throon van Juda beklommen, in de plaets van zynen Vader asa. Dees