is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reize naar de binnenste gedeelten van Afrika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*2 nieuwe REIZE

heid, flijten deeze Scheiks hunne dagen. Hun hoofdvermaak is, in hunne tuinen te zitten, aan de oevers van den ftroom, met rooken en praaten den tijd kortende.

Vijf dagen vertoefde ik te Rofette, om al wac in de ftad merkwaardig was te kunnen bezigtigen. Op den 6 Meij ging ik na Teranè te fcheep. Liever zou ik over land gereisd hebben; doch de lieden, bij welke ik mij daar toe vervoeg, de , verzekerden mij , dat die reize thans volftrekt onveilig was.

Het Natron, welk men bij herhaaling getragt heeft, in Europa in algemeen gebruik te brengen , wierct, ten tijde van mijnen togt na Rofette, in groote menigte van daar uitgevoerd; en ik had de nieuwsgierigheid, om dit voortbrengzel in deszelfs groeienden ftaat waar te neemen.

Terané is eene plaats , welke naast aan de meiren ligt : hierom verkoos ik het voor het punt van mijn vertrek. Een gunstige wind voerde ons tot aan het kansel van Menouf; verder kunnen gelaadene vaartuigen den Nijl niet opvaaren , althans wanneer zij niet door dit zelfde kanaal hunnen weg neemen: wanr de wateren hebben hunne aloude bedding b'ikans geheel verlaacen , en het kanaal van Menouf

ftrekt