is toegevoegd aan je favorieten.

Secretarij der Hollandsche voogdijen ontslooten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 SECRETARlj dér1

in drie bijzondere inftantien iuceesfivelijk geconfirmeerd.

§• 3f-

Dat voor het overige iemand door geduurige abfentie en uitlandigheid , ter zake van zijn particuliere koophandel, van den last en voogdijfchap excufabel dient te worden verklaard, werd nergens gecontrover. teerd en betwist; gelijk ook als wectige redenen van excufatie, bij uitzondering effect behoren te forteren, ten faveure van zulke Testamentaire voogden, welke op het overlijden van den Testateur den ouderdom van' zeventig jaren hebben geadimpleerd , of wel beneden de vijf en twintig jaren oud zijn, febijnt met het eenparig gevoelen van het merendeel der Rechtsgeleerde fchrijveren dezer landen te ftroken, zoo als menigmalen bij diffinitive uitfpraken van Hoge Collegien van Jufiitien en fubalterne rechtbanken aldus is verfiaan,

formulier van een req_uest^ houdende redenen van excujaiit, mitsgaders verzoek tot ontjlag van een Testamentaire Voogdijichap.

aan den edel achtsaren oeregte &c.

3, Geeft reverentelijk te kennen david Ho* j, lenberg, Burger en Inwooner dezer Stad,

„ Dat hij fuppliant zedert den tijd van ruim „ tien jaren, fuccesfivelijk met drie zware e»