is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 VADERLANDSCHE Tweede Antw. De Hollandfche viel te zwak, doordien vyf Steden, waaronder Amfterdam was , Gemagtigden naar Utrecht zonden, die eene lyn trokken met Prinfe Maurits en de afgezondenen der algemeene Staaten.

6 Vraag. Wat gebeurde 'er toen ?

Antw. Prins Maurits dankte zelf de Waardgelders af, en maakte daarna eene groote verandering in de Regeering te Utrecht.

7 Vraag. Ploeging't, in Holland, met de Waardgel ders ?

Antw De algemeene Staaten bevalen, ook hier, de afdanking, die men , in verwagting dat alles hiermede in ruft blyven zou , in alle de Steden deedt: waarna de Leden van Holland ook genoegzaam bewilligden in het houden der Synode.

XXX.

Oldenbarneveld, Hogerbeets en de Groot gevangen en veroordeeld. Nationaale Synode.

1 Vraag. Wat viel 'er verder voor in Holland?

Antw. Prins Maurits bragt te wege, dat Oldenbarneveld , Advokaat van Holland , Rombout Hogerbeets, Penfionaris van Leiden, en Hugo de Groot , Peniionaris van Rotterdam, op laft der algemeene Staaten, in hegtenis genomen werden.

2 Vraag. Wat hadt men ten hunnen lafte ? Antw. Zy werden gehouden voor begun-

ftigers der Remonftranten: de Advokaat in't byzonder voor de voornaame oorzaak van 't aanneemen der Waardgelders , van welken men zig te Utrecht hadt willen bedienen tot befcherming der Regeeringe, dat is, gelyk

men