is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedenkundige lessen, voor jongelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 66 )

werpt zig de andere in den fchoot van lediggang; zo dra als hij buiten het opzigt des Leermeesters is? Waarom brandt geen reeds van woede, wanneer hij flegts van eene belediging droomt; en waarom geeft zig deze geheel aan de verkwisting over ? ö niet altoos is de bedorvenheid des harte de oorzaak; 't verftand is niet befchaafd. — Wisten zij fchijngoedereu van wezenlijke goederen te onderfcheiden ; kenden zij de betoverende Sireenen, welke hen lokken; dan zouden zij zeker, naar de wetten van zuivere zedelijkheid te werk gaan.

Jongeling! het oogmerk is groot en verheven, waarom de Schepper het licht des verftands in u heeft ontftoken. — Befchouw met dit licht alle daaden, die gij wilt uitvoeren; gaa 't binnenfle na van elk voorwerp, dat u omringt, en gij zijt tegen alle domheid, bedriegerij of misleiding beveiligd.— Verketteringen der wetten, fophisterijen en dialecti* fche kunstgreepen zullen zig voor uwe oogen ontzwagtelen, en uw verftand zal u in het heiligdom der egte zedelijkheid leiden.

S. XXIII.