is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sj8 BRIEVEN over ITALIEN.

altijd zeer moeilijk valt, van dergelijke dingen, zonder teckening, den Leezer een recht denkbeeld ie geeven.

Veele regeerende Voriïen, welke door Florence reizen, laaten zich het model van deezen Haard, in het klein, namaaken, om van hetzelve, bij dergelijke gelegenheden, gebruik te kunnen maaken. Zoo zag ik een model van denzelven'gereed, voor den Hertog van Courland, welke om deezen tijd in Florence geweest is, en bij die gelegenheid dit had doen vervaerdigen.

In vroeger tijd ontbrak het in dit Hospitr..-! aan goed water; maar ook is thans hier voor gezorgd; 'er zijn, ter verbetering daarvan, bijzondere waterleidingen aangelegd, die het beste water, dat Florence heeft, in het Hospitaal brengen.

Tot geneezing der zieken zijn achtentwintig Geneesheeren, als:

Twaalf Medici curanti"flipendiati.

Twaalf Softituti: en

Vier Aftanti.

De twaalf Softituti hebben geene andere belooning, als dat zij, volgens hunnen ouderdom, wanneer 'er eene plaats open is, opvolgen.

Zij wisfelen alle vier maanden af, zoo dat 'er altijd twaalf Medici zijn, ter verzorging van het Hospitaal.

De Pra&ifeerende of jonge Geneesheeren, zijn

hij