is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van DRENTHË. 259

De Mergel (7), die men aan de Maas bekomen konde, bleek van weinig nut te zyn, en wierdt, uit dien hoofde , zelden gebruikt. De kalk, daarentegen, die van Maaftrkht deze rivier wordt afgevoerd, voldeedt meer aan het oogmerk (?»)• Nogthans is de uitwerking van dezelve minder fpoedig, dan die der asch. Van hier dat men haar met asch of plagaarde vermengt. Stromest zoude tot deze vermenging no-Tdiendiger zyn; dan vermits men, by gebrek aan 't nodige voedze! , weinig meer koeijen en paarden gewoon is te houden , dan tot eigen huishoudelyke behoeften, en tot den akkerbouw nodig zyn , is de voorraad dezer mest niet zeer overvloedig, immers niet in het voorjaar: omdat men dan dezelve tot den aardappelteelt nodig heeft, met welke vrucht men zo vele akkers beplant, als 'er bemest kunnen worden ; en meestal word het Haverland daar toe gebruikt.

b Wil

insielyks de asch uit de Seepfiederyën, doet, naast de voorgemelde, de beste uitwerking. Intusfchen geefc men aan de asch van hout en lichte turfde voorkeur,1 boven die van zware turf en die der Seepfiederen. De asch van verbrande bonkaarde zoude uitnemend zyn.

U) Mergel (margae) is een delfftoffe, die uit zanden kalkaarde of potaarde, door de Natuur, onder malkander gemengd is. Men heeft van dezelve verfchillende foorten. Zommigen worden met veel vracht ter bemesting van natte en koude gronden gebruikt, en men kan daar van de uitwerkzelen een aantal jaren blykbaar be< fpeuren. Zie r. a. vogel, Pra&ijches Mineral Syflem, bladz. 60. &c.

(«) De Maaftrichtfche kalk word van (teen gebrand Niettegenftaande men vermoedde, dat de Sc'uilpkalk nog ruim zo goed tot de bemesting zoude dienen, wegens de meerdere zoutdelen, die dezelve bevat, heefi men echter daar van , op Gnhtrheyde, gene proever genomen.

Matlutr-

LYKE HtS-

foRia, enz.

I