is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITEPv. 231

te peilen: en dat men alle uuren den floep op zyn dregh ley, om te verneemen hoe de ftroomen vielen, en daar uit gilling te maaken, Den cerften December waaren de Hollanders dwars van 't Noordtwefteinde van de Baxos, of klippen van Sinte Anna, een groote bank of ondiepte, op de kuft van Siërra Liona: en den tweeden meenden zy in de rivier van Siërra Liona te zeilen, maar zy quaamen vyf mylen bezuiden de rivier, in een inham, die naar de mondt der riviere geleek: doch merkende dat ze zich vergiften, (want ze waaren tuffchen de drie eilanden van Madre bombe), laveerden ze weêr uit den inham, en quaamen den vierden ter rechter plaatze, daar ze de rivier van Siërra Liona inzeilden. Dit Siërra Liona leit in Afrika, op de Weftkuft van't landt der Negers, tuffchen Gambia en de grenzen van Guinea: en niet alleen de rivier, ftraks gemeldt, maar ook een kaap, uithoek, of een berg als een hooft in zee uitfteekende, en aan den mondt der riviere leggende, draaght ook dien naam, insgelyks een gantfeh Koningryk daar in 't landt gelegen. De Ruiter de rivier een ftuk weegs op zeilende, bevondt dat ze hoe langs hoe drooger werdt,en de floepen zochten vergeefs naa water: tot dat eenige voornaame Negers aan boordt quaamen, en hem zeiden, dat de fcheepen wel anderhalf myl voorby de rechte waterplaats waaren gezeik. Met het krieken van den volgenden dagh krengden eenige fcheepen om fchoon te maaken. Daarna quaamen de Negers, die 's daags te vooren met de Ruiter hadden gefprooken, P 4 weêr

1664.

i Dec.

De vloot komt in de riviere \an Siërra Liona.

4 Dec.

De Ruiter

bekomt vryheit van di Negen jm water cn brandt»