is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhinderde zelvmoord, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. 75

LOYER, JACQUES, THEREZE,

knielende.

Goeddoend, weldaadig Heer! Mijn Vader! ach! hoe zal!...

s P L i N, hen opheffende.

Ik bid wiltnrj verfchoor.en; Indien 'er dank behoefd, moet ik u die betoonen.

LOYER, JACQUES, THEREZE.

Hoe gij?

SPLIN.

ó }a, ik v/as het leeven moe, om dat Ik nimmer iets daar van dan fmart genooten had. Ik dacht het waar vermaak ver van mij af te we2en. Uw toeftand heeft mü van dis dwaaling thans geneezen. Ik voel weldaadigheid is voor een deugdzaam Man, Die rijk is, 'tgrootst vermaak dat hij ooit fmaaken kzn.

THEREZE.

Hoe veeie Lieden zijn 'er die het nimmer zagen.

S P L 1 N. Des te erger is't voor hen, zij zijn dan te beklaagen.